EN

Canned Cycles

Canned Cycles

Τα Canned Cycles, είναι ένας βολικός και συνοπτικός τρόπος προγραμματισμού μιας εργαλειομηχανής CNC. Με τα Canned Cycles μπορούμε και αυτοματοποιούμε ορισμένες λειτουργίες μηχανικής κατεργασίας όπως διάτρηση, διάνοιξη σπειρώματων, pocketing κτλ. με μία μόνο εντολή GCode.

Ένα Canned Cycle συνήθως αποθηκεύεται μόνιμα ως προ-πρόγραμμα στον controller της εργαλειομηχανής CNC και δεν μπορεί να τροποποιηθεί από τον χρήστη. (πηγή: https://en.wikipedia.org/wiki/Canned_cycle)

Σε αυτή τη σελίδα θα βρείτε τα Canned Cycles του Focus. Εάν προσθέσουμε περισσότερα στο μέλλον, θα βρείτε πληροφορίες για αυτά σε αυτήν τη σελίδα.

 

G81 Simple Drilling

Σύνταξη: G81 X Y Z R F

Το G81 καλεί έναν τυπικό κύκλο διάτρησης. Είναι μια λειτουργία που επιτρέπει στο μηχάνημα CNC να εκτελεί μια λειτουργία διάτρησης και ανάκλησης (retract) με ένα πέρασμα.


G83 Peck Drilling Cycle - Chip Removing

Σύνταξη: G83 X Y Z R Q F

Ο κύκλος διάτρηση G83 ανασύρεται πάνω από την επιφάνεια του εξαρτήματος μετά από κάθε βύθισμα. Το ανασυρόμενο ύψος ελέγχεται από την τιμή της μεταβλητής R. Αυτή η τεχνική χρησιμοποιείται όταν υπάρχει συσσώρευση ρινισμάτων κατά τη λειτουργία κοπής και πρέπει να καθαριστούν. Η χρήση ψυκτικού υγρού υψηλής πίεσης που κατευθύνεται στο άκρο του εργαλείου βοηθά στην απομάκρυνση της συσσώρευσης ρινισμάτων στο εργαλείο κατά τη διάρκεια των βυθισμάτων και επίσης επιτρέπει στο ψυκτικό να φτάσει στο κάτω μέρος της οπής για να προσφέρει λίπανση και ψύξη.
 


G73 Peck Drilling Cycle - Chip Breaking

Σύνταξη: G73 X Y Z R Q F

Ο κύκλος διάτρησης G73 λειτουργεί με παρόμοιο τρόπο όπως το G83. Η κύρια διαφορά είναι ότι κάθε βύθισμα δεν επιστρέφει σε θέση διάκενου πάνω από την τρύπα, αντίθετα, το τρυπάνι ανασύρεται σε μια καθορισμένη απόσταση εντός της οπής.